Journalfilm (efter årsmöte & samtal)

Journalfilm (efter årsmöte & samtal)


På årsmötet har varje medlem en röst. Medlemskap styrks genom att medlemskort visas upp före mötet. Motioner eller förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet och i Roys kassa fr.o.m. 28 april.

Efter årsmötet bjuds medlemmarna på fika inne i salongen och därefter ett samtal och filmvisning till det subventionerade priset 50kr/biljett. Biljetter går att köpa i förväg i Roys biljettkassa eller via hemsida, alternativt samma dag. Vill du inte se filmen behövs ingen biljett.
Vi är nu över 1000 medlemmar, så försäkra dig om en plats.

Tid: torsdag 11 maj 2017 kl 18.00

Kl 19.15 - Vi har bjudit in Stadsteaterns VD och teaterchef Björn Sandmark (tidigare kulturchef i Göteborg) för ett intressant samtal om kulturen i dagens Göteborg ihop med vår styrelsemedlem Pelle Johannisson, mångårig marknadsdirektör och vice VD på Liseberg.

Kl 20.00 - Efter samtalet visar vi journalfilmer från Göteborg 1938 – 1982. Drygt 1,5 tim film. Biljetter kan köpas eller bokas nedan.


Spelschema

11 maj

20:00